Akcijas “Aprēķini savu limitu” aptauja

Lai piedalītos izlozē, lūdzu, aizpildi zemāk esošos laukus:

Lai aprēķinātu savu iespējamo limitu, atbildi uz šiem jautājumiem:

Tavs iespējamais limits

Aprēķins balstīts tikai uz iesniegto informāciju par ienākumiem un parādsaistībām mēnesī, nepārbaudot klienta datus kredītinformācijas biroju un citās datubāzēs un neveicot dalībnieka pilnīgu maksātspējas izvērtēšanu atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem. Dalība akcijā un iespējamā kredītlīnijas limita aprēķins nekādā veidā negarantē kredītlīnijas pakalpojuma pieejamību vai kredītlīnijas limita apmēru.

Lai piedalītos izlozē, Tev ir jāpiekrīt akcijas noteikumiem un datu apstrādei.